Deratizace Karlovy Vary

Deratizace Dezinsekce Dezinfekce a vyklízecí služby

Oborem naší činnosti je Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce a s tím spojené služby v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Sokolově, a v celém Karlovarském kraji.

Deratizaci, dezinfekci a dezinsekci provádíme preventivě a také v ohnisku výskytu škůdců. Interiérové i exteriérové zásahy provádíme plošně i lokálně.

Zajišťujeme zásahy v ubytovacích, stravovacích, zdravotnických a zemědělských zařízeních, bytových a nebytových prostorách, dopravních prostředcích, na pozemcích i veřejných prostranstvích.

Poradenská služba v oboru deratizace, dezinsekce a dezinfekce. Vyškolení a zkušení pracovníci vždy najdou to nejoptimálnější řešení Vašeho problému nebo pouze jednoduchou radou na běžné problémy, se kterými se potýkáte každý den. A to v komerčním i privátním sektoru.

Deratizace Omezení výskytu hlodavců a jejich hubení.

Likvidace a zamezení přístupu hlodavců do objektů, veřejných prostor, odpadních jímek nebo pozemcích přilehlých k nemovitostem jako jsou sady, dětské hřiště nebo parky. 

Dezinsekce Likvidace a omezení výskytu obtížného a škodlivého hmyzu.

Naší snahou je likvidovat a zamezit přístupu hmyzu do domácností, provozoven a potravinových zásob, aby nedošlo ke kontaminaci potravin nebo materiálů,  které by mohlo poškodit zdraví člověka nebo domácím či hospodářským zvířatům. Další kapitolou je obtížný hmyz, který nás každodenně obtěžuje svou přítomností.

Dezinfekce Je soubor opatření kde se snažíme likvidovat a potlačit vznik nebezpečných mikroorganismů a plísní.

Mikroorganismy jsou pro člověka nebezpeční tím,  že nejsou vidět pouhým okem. Proto je dezinfekce velmi důležitá a většina lidí jí denně doma nebo v práci vykonává, ale i přes všechno úsilí a přes veškerou prevenci, je někdy zapotřebí pomoci dezinfekčním zásahem k úspěšné a celkové likvidaci.

Vyklízecí práce (Kontaminovaného odpadu): Hygienicky velmi náročná forma úklidu kontaminovaných materiálu, potravin, výkalů, atd.

Tyto práce jsou specifické svou povahou, místem nebo situací. K úklidu holubího trusu na půdách nebo plísní napadeného bytu je zapotřebí vždy používat ochranné pomůcky a dodržovat správné hygienické a pracovní postupy.

Jako místo po nebožtíkovi, které pro pozůstalé není lehké uklidit. Bývá pravidlem, že vyklízecí práce jsou spojené s dezinfekcí, v některých případech i dezinsekcí.

Vyklízecí práce (Klasické):  Klasické vyklízení domů, bytů, půdních, sklepních prostor, skladů, pozemků, nebo jímek.

Na vyklízení popř. úklid klasických stavebních sypkých nebo domácího nesypkého odpadu používáme vlastní dopravní a pracovní sílu. Odvoz odpadu vždy po konzultaci s příslušným správcem sběrného dvora nebo skládky.

Velkoplošné bílení: Využívá se pro bílení v zemědělských objektech a provozech.

Naše zkušenosti s velkoplošným bílením jsou už od roku 1996. Velkoplošné bílení se využívá jako součást dezinfekce drůbežáren. Stejně tak u velkokapacitních objektů jako jsou chlévy, jatka, případně potravinářských provozoven, kde je kladen důraz na hygienu a čisté prostředí.  V neposlední řadě exteriéry továren a hal. 

Anketa

Je diskrétnost důležitá při provádění DDD prací?

    Deratizacekv

Info: 777 14 55 14

                                                                                                     

100% provedení zásahu do 24 hodin!

100% garantovaná likvidace štěnic!

100% diskrétnost, zajištěna!

100% funkční zabezpečení nástrah!

 

D3plus

Monitorování, dokumentace komplexní preventivní

i ohniskové zabezpečení firem, proti škůdcům.

 

    

 

     Jsme členem sdružení

 

     pracovníků DDD v ČR